KinderOpvangToeslag

Vrijwel alle ouders die gebruik (gaan) maken van kinderopvang kunnen via de belastingdienst een bijdrage in de kosten van de opvang vragen. Deze KinderOpvangToeslag is bedoeld voor alle ouders die werken en of studeren en hun kinderen geplaatst hebben bij een geregistreerde opvang.

Stichting BSO Lombardijen is in dit register (het Landelijk Register Kinderopvang en Peuterspeelzalen. (LRKP))
opgenomen onder nummer 144150712.
LET OP! We zijn verhuisd naar de Socratesstraat en hebben daarom vanaf 8 augustus 2019  een nieuw nummer: 386189948

De hoogte van de KOT is afhankelijk van een aantal factoren:

  • het gezamenlijk gezinsinkomen
  • het aantal uur dat de minst werkende partner werkt
  • de (uur)prijs van de gekozen opvang.
  • Belt u gerust met het kantoor van Pompidoe, 010-4191241. Elsbeth van Rooij helpt u graag met de berekening.

Op www.toeslagen.nl kunt u de informatie van de belastingdienst nalezen en een proefberekening maken.