KinderOpvangToeslag en Landelijk register

Vrijwel alle ouders die gebruik (gaan) maken van kinderopvang kunnen via de belastingdienst een bijdrage in de kosten van de opvang vragen. Deze KinderOpvangToeslag is bedoeld voor alle ouders die werken en of studeren en hun kinderen geplaatst hebben bij een geregistreerde opvang.

Stichting BSO Lombardijen is natuurlijk ook in dit register (het Landelijk Register Kinderopvang en Peuterspeelzalen. (LRKP))
opgenomen
Voor locatie POMPIDOE (aan de Socratesstraat) onder nummer:  386189948
Voor locatie ’t Open Venster (aan deCatullusweg) onder nummer: 140708844

De hoogte van de KOT is afhankelijk van een aantal factoren:

  • het gezamenlijk gezinsinkomen
  • de (uur)prijs van de gekozen opvang.
  • Belt u gerust met het kantoor van Pompidoe, 010-4191241. Zij helpen u graag met de berekening.

Op www.toeslagen.nl kunt u de informatie van de belastingdienst nalezen en een proefberekening maken.