Handige links

Informatie over de IKK

> veranderingen in de kinderopvang.nl

Belastingdienst, informatie over de KinderOpvangToeslag

> toeslagen.nl

BOINK belangenvereniging ouders in de kinderopvang

> boink.nl 

> boink.nl/uitleg KOT 

De Geschillencommissie

> degeschillencommissie.nl

Klachtenloket Kinderopvang

> klachtenloket-kinderopvang.nl

Landelijk Register Kinderopvang en Peuterspeelzalen

> LRKP

> Laatste inspectie rapport Pompidoe.

> Laatste inspectie rapport ’t Open Venster.