Tarieven

De uurprijs in 2021 voor NSO én vakantieopvang is € 7,25.
Heeft u contract voor alléén NSO of alléén vakantie opvang dan is de uurpijs € 7,36.

K(inder) O(pvang) T(oeslag)

U kunt bij de belastingdienst een tegemoetkoming in de kosten van de kinderopvang aanvragen. Als u en indien van toepassing uw partner beide werken komt u in aanmerking voor deze tegemoetkoming. U kunt maximaal 70% van het aantal uren van het kleinste arbeidscontract declareren. Dit betekent dat u, als de minst werkende partner een contract heeft van 24 uur per week heeft, maximaal 72,8 uur per maand kunt declareren bij de belastingdienst. Als u alleenstaande ouder bent, is uw arbeidscontract het uitgangspunt.


In onderstaande tabel zijn een aantal voorbeelden uitgewerkt.

arbeidsuren
per week
arbeidsuren
per maand
maximaal te declareren uren KOT
per maand 70%
8 34,66 24.00
16 69,33 48.54
20 86,66 60.67
24 104,00 72.80
32 138,66 97.07
38 164,66 115.27

De hoogte van de tegemoetkoming is afhankelijk van uw (gezins-) inkomen.  In deze tabel (link invoegen naar de ouderbijdrage tabel) kunt u zien welk percentage u vergoed krijgt. Ook als u studeert of een traject volgt kunt u een vergoeding krijgen van de overheid. Kijk op www.belastingdienst.nl voor alle informatie en voorwaarden.

De belastingdienst vergoedt in 2021 de uurprijs tot een maximum van
€ 7,27

Wilt u hulp bij het aanvragen van de tegemoetkomingen van de belastingdienst maak een afspraak op kantoor, telefoonnummer 010-419 12 41.